Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Medlem av Elkonor din landsdekkende elektrikerkjede

Elbil hjemmelader

Elektrikertjenester for bedrifter

Våre elektrikere leverer alle typer tjenester til bedrifter – alt fra prosjektering, rådgivning og prosjektledelse til montering og vedlikehold i både nye og eksisterende bygg.

Produkter og tjenester

Motorer

Kompetanse på styring av motorer, mykstartere og frekvensomformere.

Butikklokaler

Installasjon i butikk og utstillingslokaler.

Prosjektledelse

Prosjektlederen har hovedansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere samt sørge for at prosjektet gir det ønskede resultatet og at det blir ferdig innenfor budsjett rammene  og tidsfristen. 

Termografering

Termografi er et nyttig hjelpemiddel i skade- og vedlikeholdsforebyggende arbeid innen produksjon, overføring og distribusjon av elektrisk energi, drift av elektriske installasjoner og ikke minst i feilsøking i varmekabelanlegg.

Skiheiser/ snøproduksjonsanlegg

Installasjon av skiheiser og snøproduksjonsanlegg.

Industriautomasjon/ PLS

Erfaring med installasjon av PLS-styring i prosessindustri.

Porttelefon/ Callinganlegg

Installasjon av porttelefon og callinganlegg.

Varslingssytemer

Installasjon av blant annet ITV/videoovervåking, brannsentraler, brannvarsling og innbruddsalarm. 

Energiøkonomisering (Enøk)

Analyse og forslag til kokrete tiltak for energiøkonomisering av bygg.

EKOM-godkjent

Det kreves autorisasjon for virksomheter som er ansvarlige for installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. Ekomnettautorisasjon gir mulighet til  å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven.

Byggautomasjon

Installasjon av systemer som sørger for smart styring av  tekniske anlegg for optimal energibruk i næringsbygg.

Tavlebygging

Bygging av alle typer hoved- og fordelingstavler.

Brannforebyggende elkontroll

Sertifisert for brannforebyggende elkontroll for næring og landbruk.

Trådløst smarthus

I et  smarthus kommuniserer alle elektriske produkter trådløst med hverandre.

Aktuelt