Hovedkontor

Elkonor sitt kjedekontor ligger på Ryen i Oslo.

Post - og besøksadresse

Elkonor AS
Sandstuveien 70, 0680 Oslo

Telefon: 400 02 420
Support: 920 22 881

E-post: post@elkonor.no

Administrasjon

Morten Ruud

Tlf: 958 79 177
Daglig leder

Jørgen Andreassen

Tlf: 926 54 027
IT- og økonomisjef

Turid Skarpnord Ødegård

Tlf: 414 34 789
Markeds­koordinator

Adis Salaka

Tlf: 920 22 881
Supportansvarlig

Anne-Mette Haraldsrud

Tlf: 920 22 881
Supportkonsulent

Anita Øyen Haugen

Tlf: 920 22 881
Supportkonsulent

Teresa Gården

Tlf: 997 46 293
Økonomimedarbeider

Ragnhild Lia

Tlf: 915 15 992
Fakturamottak

Logg inn for medlemmer

Kontakt oss

Elkonor AS  Sandstuveien 70  0680 Oslo  NO 984 058 527

Elkonor AS
Sandstuveien 70
0680 Oslo

Utviklet av Imaker as